Napotki in nasveti
04. Januar 2022

Kako se lotiti spremembe v karieri?

Zgodovina je najboljša učiteljica, zato si odgovorite na vprašanja, ki bodo napolnila vaše samozaupanje, zožila nabor različnih možnosti in izostrila za vas pomembne dejavnike pri delu. 
Pri gradnji kariere v ospredje postavite pot in ne končne destinacije, saj se ta skozi različna obdobja oz. celoten življenjski cikel spreminja. Pred spremembami si zato vzemite dovolj časa za inventuro dozdajšnje poklicne poti in odgovore na vaše trenutne potrebe.
 1. Samozaupanje:
 • Kakšne pozitivne povratne informacije sem dobival/a pri svojem delu od sodelavcev, kolegov, vodij, poslovnih partnerjev?
 • Na katere dosežke v življenju in pri delu sem najbolj ponosen/na in katere lastnosti ter veščine so me pri njih najbolj podpirale?
 • Kdaj ste najbolj produktivni - kaj imajo skupnega naloge in projekti, ki jih naredite hitro, učinkovito in visoko kakovostno?
 • Pri čem najbolj uživate in katere veščine pri tem stopajo v ospredje?
 1. Rangiranje dejavnikov privlačnosti po pomembnosti:
 • Varnost –  finančna, fizična varnost in stabilnost delovnega mesta
 • Lokacija – oddaljenost delovnega mesta
 • Odnosi – odnosi s sodelavci, nadrejenimi in poslovnimi partnerji
 • Priznanje – neposredno (občutek cenjenosti, upoštevanja), posredno (delo v ugledni organizaciji)
 • Prispevanje skupnosti – pomen pomenljivega dela ter prispevka k splošni blaginji
 • Skladnost – skladnost dela z veščinami, interesi in vrednotami
 • Prilagodljivost – ravnovesje med delom in življenjem, prilagodljivost delovnega časa, možnost profesionalnega razvoja
 • Učenje – stalno učenje in razvoj lastnih veščin
 • Odgovornost – zaupanje in samostojno odločanje na avtonomnih področjih dela
 • Inovativnost – sodelovanje pri gradnji nekaj novega, reševanje kompleksnih problemov, ustvarjalnost
 1. Ovrednotenje dozdajšnje kariere:
 • Moj idealni delovni dan…
 • Najbolje se izkažem v delovnem okolju, ki…
 • 3 stvari pri katerih najbolj uživam / sem najbolj užival do sedaj…
 • Pri delu sem najbolj zadovoljen, ko…
 • Grozen delovni dan bi zgledal…
 • Težko delam v delovni sredini, ki…
 • Najbolj pod stresom se počutim, ko…
Različna orodja, ki vas lahko podprejo pri raziskovanju najdete tudi na spletu

Na spletu se nahajajo številna orodja, ki vam lahko pomagajo pri samostojnem raziskovanju vaših želja, interesov, motivov, poslanstva, potreb, osebnostnih lastnosti, samooceno kompetenc, karierne zrelosti in podobno. Pomembno se je zavedati, da:
 • je razpršena (netargetirana) uporaba različnih orodij lahko prej težava kot rešitev:
 • obilica podatkov, s katerimi ne vemo kaj narediti
 • časovno zahtevno
 • lahko vodi v preveliko kompleksnost, nekonsistentnost in zbeganost
 • gre pri spremembi na poslovni poti za kompleksen proces:
 • sodelovanje s strokovnjaki, ki izhajajo iz prakse, je ekonomično, saj va prihrani čas
 • ključen je strukturiran pristop, ki vas pripelje do cilja  na učinkovit način, ki vam bo na poti dodajal energijo in ne odvzemal
Vse pravice pridržane © BeCome 2021, izdelava MMStudio